Pressmeddelande 2018-01-16

Koneo har valt att genomföra en omorganisation där samtliga kontor som är anslutna till Koneo via avtal, Koneo-kedjan, har sagts upp under 2017. Syftet är att möjliggöra för Koneo AB att förtydliga och renodla Koneos erbjudande och uppdatera varumärket med ett tydligare fokus.

”Vi jobbar med de största leverantörerna och de tekniska lösningarna finns redan. Det som behövs nu är en tydlig strategi för hur tekniken faktiskt ska kunna underlätta för användarna och ge dem möjlighet att jobba mera effektivt istället för bara mer. Vår vision, att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv, kan vi nu med full kraft och utan hinder föra ut på marknaden”, säger Magnus Ralsberg, VD på Koneo AB.

För att fortsätta vara relevanta på en föränderlig marknad har Koneo sett ett tydligt behov av ett skarpare fokus och vikten av att öka förmågan att ställa om till nya förutsättningar och >krav. Här har kedjekonceptet varit ett hinder.

”Med en mer motiverad organisation och ett tydligare tjänste- och produkterbjudande vill vi specialisera oss på teknik som verkligen gör skillnad för våra kunder. Vi tror att flexibla och skalbara lösningar är framtiden. Arbetslivet förändras och kunderna ställer krav på smidiga lösningar som utan att kompromissa med säkerheten möjliggör ett flexibelt arbetsliv”, fortsätter Magnus Ralsberg.

Det nya varumärket som nu lanseras kommer att bidra till att ge en tydligare bild av Koneo som bolag såväl internt som externt. Företaget omsätter idag cirka 230 miljoner kronor och har 130 anställda fördelade på sju kontor.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Ralsberg (VD Koneo AB)
073-326 25 46
magnus.ralsberg@koneo.se

Micael Corneliusson (Försäljningschef Koneo AB)
070-622 73 73
micael.corneliusson@koneo.se

Gårdsvägen 18
169 70 Solna