Inget vanligt byggföretag

NOVAB AB

Jesper Skogåker, Administrativ chef

NOVAB är ett byggentreprenadföretag vars mål är att hjälpa kunderna att utveckla sina verksamheter genom att bygga rationellt, modernt och säkert. IT-frågorna överlåter de sedan 20 år på Koneo i Skövde.

"Det är tur att jag har Michael, Tony och Patrik på Koneo. Vi behöver verkligen en bra IT-partner som hjälper oss både strategiskt och operativt"

– Vi är en helhetspartner i byggbranschen som utför allt från totalentreprenad till löpande arbete. Våra kunder är företag, staten, landsting och kommuner samt privatpersoner, berättar Jesper Skogåker, administrativ chef på NOVAB.

– Men vi ser oss inte som ett vanligt byggföretag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att utveckla sina verksamheter. Med kunden i centrum bygger vi rationella, moderna och säkra anläggningar för lantbruk, industrier, idrott och bostäder.

– Ett område är där vi är ledande är lantbruksentreprenader, vi har stor erfarenhet av att bygga stallar, ladugårdar, rid- anläggningar med mera. Huvudkontoret ligger i Töreboda med filialer i Örebro och Västerås, sammantaget har NOVAB cirka 90 medarbetare och omsätter cirka 270 miljoner kronor.

– Vi arbetar över hela landet men främst i södra och mellersta Sverige. I Örebro och Töreboda har vi byggserviceavdelningar som kan erbjuda snabb och kvalitativ service i respektive kontors närområden. NOVAB äger även fastighets- och förvaltningsbolag som erbjuder uthyrning av både lägenheter och kommersiella lokaler, berättar Jesper.

STORT INTRESSE FÖR ATT BYGGA I TRÄ
På senare tid har intresset i Sverige ökat kraftigt för flervåningshus konstruerade och byggda i trä och här ligger NOVAB långt framme.

– Vi satsar nu hårt på att bygga träkonstruktioner med limträ som stomme även för kontorsbyggnader, flerbostadshus, byggnader för vård och omsorg samt skolor. En utmaning för ett expansivt byggbolag är att det är svårt att få tag i personal i en bransch som går för högtryck.

– Just nu har vi den bemanning vi behöver men det är nästan omöjligt att hitta erfarna snickare. Vi rekryterar hela tiden och tar även in lärlingar som får en chans att lära sig yrket. Duktigt yrkesfolk har vi alltid plats för men det är också viktigt att alla passar in och att arbetslagen fungerar bra.
Vi jobbar i 17 arbetslag om tre-fem personer, att den sociala biten fungerar är oerhört viktigt.

UTMANING ATT FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL
I Jespers ansvarsområde som administrativ chef ingår ekonomi, personal och delvis IT. Det senare lite ”ofrivilligt” skämtar han.

– Det är nog vanligt i ett företag av vår storlek att man som administrativ chef har flera ansvarsområden som vart och ett kräver mycket tid och engagemang. Det är en utmaning att få tiden att räcka till. IT är väldigt viktigt för oss idag, det måste alltid fungera. Men jag har även fullt upp med att sköta ekonomin och personalfrågorna.

– Så det är tur att jag har Michael, Tony och Patrik på Koneo. Vi behöver verkligen en bra IT-partner som hjälper oss både strategiskt och operativt. Michael Sjöäng och Tony Viotto är Koneos tekniker och Patrik Eng är kundansvarig. Relationen med Koneo har NOVAB haft i snart 20 år.

– Relationen med Koneo fanns här när jag kom in i företaget för några år sedan. Det känns tryggt, vi och Koneo känner varandra väl och de vet vad vi behöver när det gäller IT. Koneo levererar alla tjänster och produkter inom IT och sköter allt, från drift av servrar till klienter och support. Produkterna kommer huvudsakligen från HP.

KAN REKOMMENDERA MOLNLÖSNINGEN OFFICE 365
– Nyligen har vi gått över till molnet och Office 365, det är väldigt smidigt och något jag verkligen kan rekommendera. Nu har vi börjat diskutera en eventuell flytt till molnet även för våra övriga system.

– Min roll som ofrivillig IT-samordnare handlar mycket om att fånga upp våra IT-behov och med hjälp Koneo omsätta behoven i smarta kostnadseffektiva lösningar som passar oss. Det vore svårt och inte ekonomiskt försvarbart för oss att själva sköta IT helt internt. Den tekniska utvecklingen går så snabbt och det kommer nyheter hela tiden som man måste ha koll på.

– Jag träffar Patrik och Michael regelbundet för avstämningar och för att bolla idéer. Ibland har jag hört eller läst om någon ny tjänst eller produkt som jag tror kan vara något för oss, men ofta kommer initiativet från dem. Vårt samarbete fungerar väldigt bra, vi är mycket nöjda med Koneo, summerar Jesper Skogåker.

Kundansvarig på Koneo Skövde är
Patrik Eng. Telefon: 0500-44 46 29

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna