Fastighetstjänster som hjälper kunderna att fokusera på kärnverksamheten

UFS AB

Dick Grip, vd och delägare

UFS AB ser ljust på framtiden i snabbväxande Uppsala där behovet av deras tjänster stadigt ökar. De gillar Koneos Närproducerade IT och lever som de lär, det vill säga outsourcar allt som inte är kärnverksamhet.

"Det fungerar mycket bra, vi har en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-miljö"

– Vår målsättning är att oavsett tid på dygnet kunna bistå våra kunder med all hjälp de behöver i sina fastigheter, så att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet, berättar Dick Grip, vd och delägare, Upplands Företagsservice i Uppsala. UFS grundades 1996 av Dick Grip och Fredrik Johansson. Företaget har 30 anställda och omsätter cirka 47 miljoner kronor.

– Vårt största tjänsteområde är bygg där vi utför ombyggnationer och hyresgästanpassningar till fastighetsägare och förvaltare i hela länet. Våra övriga tjänsteområden ger den bredd man behöver för åtgärder i en fastighet, vid till exempel ombyggnad, vattenskada, skadeutredningar med mera, fortsätter Dick och ger ett exempel.

 

UPPLANDSJOUREN ÅTGÄRDAR DET AKTUTA
– Natten till idag fick en av våra kunder en stor vattenläcka, vår fastighetsjour Upplandsjouren ryckte ut och åtgärdade det akuta det vill säga fick stopp på läckan. Skadan följs upp med skadesanering, torkning, rivning, VVS och återställning. UFS AB har allt detta i egen organisation och tar in underleverantörer om det behövs, till exempel vad gäller el och måleri. Kunderna har en leverantör och behöver inte fixa något själva vilket de uppskattar. Det råder byggboom i Sverige och allra mest byggs det just nu i Uppsala. Större nybyggnationer av bostäder och handels- och industriområden medför även mycket ombyggnationer och anpassningar vilket gynnar Upplands Företagsservice.

– De senaste två åren har det varit ett enormt tryck här i staden vad gäller nybyggnationer och det kommer nog att hålla i sig fyra-fem år till. Exempelvis byggs ett helt nytt företagsområde här i Fyrislund. Samtidigt omvandlas gamla centralt belägna företagsområden till bostadsområden, det byggs nytt och det byggs om. Det är en positiv utveckling som gynnar oss då vi får in mer ombyggnationer och hyresgästanpassningar. Vi ser ljust på framtiden.


OUTSOURCAR IT
Upplands Företagsservice lever som de lär och outsourcar allt som inte är kärnverksamhet. Som IT.

– IT är väldigt viktigt för oss, det måste alltid fungera så att vi kan jobba smidigt utan avbrott. Tidigare hade vi en egen server, skötte en del IT-frågor som inköp själva och en av våra hyresgäster som är IT-konsult hjälpte till med vissa delar, exempelvis serverdriften. Men vi hade mycket problem och störningar, det kändes otryggt och det kostade oss mycket pengar. Så vi insåg att vi behövde en annan IT-struktur som fungerade bättre, någon form av molnlösning kändes attraktivt.

– Jag funderade på en lösning och kollade runt på marknaden vilka möjligheter som fanns. I den vevan fick jag kontakt med Koneos Tomas Bergman på en träff i vår företagarförening här i Fyrislund. Jag fick ett bra intryck av Tomas och Koneo kändes som en seriös och kompetent leverantör, så kort därefter anlitade vi Koneo.

KONEO FUNGERAR SOM IT-AVDELNING
– I början skötte Koneo drift och support av vår befintliga servermiljö. Därefter lade vi över hela vår IT-miljö i Koneos datacenter, vi kommer åt alla våra system via fjärrskrivbord oavsett var vi är från valfri dator eller mobiltelefon, det är oerhört smidigt. Idag hyr vi även molntjänsten Koneo Arbetsplats och en multifunktionsskrivare för utskrifter, kopiering och skanning. Man kan säga att idag fungerar Koneo som vår IT-avdelning helt enkelt, de sköter det mesta som rör vår IT.

– Även vårt ekonomisystem kör vi via molnet och vi skannar alla leverantörsfakturor direkt in i vårt system med den smidiga multifunktionsskrivaren. Denna effektivisering av fakturaprocessen gör att vi spar tid och pengar, vi minskar kostnaderna med 20 000 kronor per månad tack vare detta.
UFS AB har nu varit kund till Koneo i cirka fyra och ett halvt år.

– Det fungerar mycket bra. Vi har en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-miljö. Om det uppstår problem kan Koneo fjärrstyra våra datorer och snabbt åtgärda problemen, eller komma hit – de finns ju nära oss vilket är en stor fördel. Koneo kallar sitt arbetssätt Närproducerad IT och det är precis vad vi vill ha, vi gillar att de liksom vi är ett lokalt förankrat företag.

BRA BOLLPLANK OCH TEAMKÄNSLA
Han räknar upp fler argument för samarbetet:
– Koneo är en helhetsleverantör, exempelvis kan vi om vi vill köpa det mesta vad gäller IT-produkter och tillbehör hos Koneo. Vidare är Koneo ett bra bollplank som vi kan diskutera våra utvecklings- och investeringsbehov med. IT-utvecklingen går så snabbt, det är omöjligt för oss att hålla oss a jour med vilka nya möjligheter som finns och när det är rätt läge att investera i nya produkter och tjänster, säger Dick och sammanfattar.

– Det finns en bra teamkänsla mellan oss och Koneo, de känns som en förlängning av oss och vi gör saker tillsammans. Och vi har en rak dialog, om vi inte är nöjda med något åtgärdar de detta snabbt. Vi mycket nöjda med Koneo.

Kundansvarig på Koneo i Uppsala är
Tomas Bergman. Telefon: 0736-62 55 23


Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna