Framgångsrik skola med fokus på hållbarhet

BROHOLMSKOLAN

Marie Pifalk, Skolchef & delägare

Broholmskolan i Lidköping är en populär friskola där 500 elever står i kö för att få börja. Inriktningen mot friskvård, natur och miljö ligger helt rätt i tiden. Utomhuslektionerna ger förutom ämneskunskap gott om frisk luft och motion året runt i ur och skur.

"Vi har stort förtroende för Axel som sköter all vår IT”

– Broholmskolan är en allmän grundskola och vår profil är friskvård, natur och miljö. Vi jobbar med ett hållbarhetstänk både när det gäller miljö, ekonomi, socialt och organisation. På högstadiet finns två inriktningar, en mot friluftsliv och en musikestetisk inriktning. Vårt arbetssätt är individualiserat och temainriktat, berättar Marie Pilfalk, skolchef och delägare i den ekonomiska förening som äger Broholmskolan.

NY SKOLA I GRANNKOMMUNEN

– Vi startade 2003 som ett pedagogiskt kooperativ med åtta delägare och vi är den enda friskolan i kommunen. Här går 360 elever och vi är 55 lärare och annan personal. Vi har goda utbildningsresultat och skolan är populär, 500 elever står i kö för att få gå här. Nu startar vi snart en ny skola med samma profil i grannkommunen Götene, fortsätter Marie.

Hur ser hon då på den aktuella debatten om friskolor och vinster i skolan?

– För vår del är det ingen fråga som vi funderar på, vi är inget aktiebolag utan en ekonomisk förening. Att tjäna pengar är inget mål i sig för oss, om vi gör vinst återinvesteras allt i verksamheten. Debatten har tyvärr fel fokus, den borde handla mer om det viktigaste; kvaliteten i skolan, oavsett om det är en kommunal skola eller friskola.

LIVSVIKTIGT MED FYSISK AKTIVITET VARJE DAG

Broholmskolans profil ligger onekligen helt rätt i tiden.

– Jo den här profilen kändes rätt redan 2003 och idag är ju dessa frågor viktigare än någonsin, för individen och för hela samhället. Exempelvis kommer det hela tiden nya rön om hur oerhört viktigt det är med mycket fysisk aktivitet varje dag, att det bokstavligen är livsviktigt i vårt allt mer stillasittande samhälle. Så det känns bra att vi jobbar med dessa frågor i skolan och hjälper våra elever att anamma en sund livsstil, berättar Marie.

– Vi är ute i naturen mycket och håller lektioner i alla ämnen, vi undervisar om miljö och hållbarhet på ett konkret sätt samtidigt som barnen får fysisk aktivitet. Vi vill ge barnen ett personligt förhållningsätt till naturen – det man tycker om vårdar man. Vi har utomhusundervisning en dag i veckan upp till årskurs fem, året om och oavsett väderlek, då undervisas i alla ämnen.

– Ett av våra mål är att alla elever ska klara en fjällvandring med övernattningar när de går i 9:an. Innan dess får de öva med en tvådagars vandring på Kinnekulle i åk 6 och en tvådagars vandring på Billingen i åk 8.

RÄTT IT-STÖD OCH HÅLLBARHET

IT-frågorna är viktiga för Broholmskolan och här tar de hjälp av Koneo i Lidköping.

– Vi jobbar med Axel Ericsson sedan fem år, han sköter all vår IT och vi har stort förtroende för honom. Han sköter inköp, installerar och underhåller, har full koll på allt och fungerar som IT-ansvarig hos oss. Axel ger råd och kommer med förslag, ”ni behöver uppdatera den här servern”, sedan tas beslut om strategier och inköp i vår IT-grupp, berättar Marie.

– Axel kommer hit två halvdagar per vecka och då har han fullt upp med allt från att installera programvaror i nya datorer till att sätta upp accesspunkter. Han hjälper också till med våra administrativa system, exempelvis skolplattformen Schoolity som används av lärare och elever och som vi valde efter att Axel hade utvärderat ett antal olika alternativ.

– Vår miljöprofil påverkar förstås hur vi jobbar med IT, miljövänlighet och hållbarhetsperspektivet är viktigt för oss. Våra elever har inte personliga datorer som de får ta hem, en anledning är att utrustningen håller längre då. Men här i skolan har alla elever förstås tillgång till det datorstöd de behöver, vi har både stationära datorer, laptops och Chromebooks samt Ipads. Vad som passar bäst att använda på en viss lektion varierar beroende på vad

eleven ska göra; skriva, söka information, titta på film, presentera något etc.

SKOLAN MÅSTE HÄNGA MED I DIGITALISERINGEN

– Digitaliseringen tar nu fart i hela samhället och skolan måste följa med. Rätt IT-stöd är väldigt viktigt för oss och vi funderar mycket på hur vi kan använda IT i undervisningen och som stöd för lärare och skolledning. Vi gjorde ett försök med att tillåta mobiltelefoner som hjälpmedel under lektionerna men det fungerade inte, telefonerna blev ett störningsmoment istället. IT-stödet får inte bli ett självändamål som tar bort fokus från undervisningen. Det finns många uppenbara fördelar men även risker med mycket IT-stöd och skärmtid i skolan, menar forskarna. Så vi skyndar långsamt och följer noga vad forskningen kommer fram till.

Kundansvarig på Koneo i Skaraborg är:
Mikael Tibell. Telefon 0736-009737

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna