Det lokala energibolaget för alla upplänningar

UPPLANDS ENERGI

Joacim Eronen, VD & Maria Södergren, IT samordnare

Upplands Energi bildades redan 1918 och är idag ett stolt lokalt alternativ till de stora drakarna i energibranschen. Närhet, hög servicenivå, nöjda kunder och lokalt samhällsengagemang är framgångskonceptet. För rätt IT-stöd har man valt Koneo i Uppsala som samarbetspartner.

”Vi värdesätter verkligen Koneos drivkraft och vilja att vi tillsammans ska lyckas. Vi känner ett stort förtroende”

– Vår verksamhet finns där våra kunder lever och verkar, vi brinner för det lokala i vårt gemensamma samhälle här i Uppland, berättar Upplands Energis vd Joacim Eronen entusiastiskt.

Sedan starten 1918 har företaget sin bas i Björklinge, en mindre ort cirka 15 km norr om Uppsala, mitt i Uppland. Upplands Energi äger transformatorstationer samt kraftledningar och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. Ett nätområde som geografiskt omfattar halva Uppsala Kommun samt delar av Östhammar och Heby kommuner.

Upplands Energi erbjuder även elförsäljning, värmepumpar och solelanläggningar till privatpersoner och företag i hela Uppland. Målet är att med sina resurser och gedigna historik verka för att vara en trygg och kostnadseffektiv energipartner för alla i hela Uppland

– Upplands Energi ägs av upplänningar, vi ska finnas nära, hålla en hög servicenivå och ha riktigt nöjda kunder, det är vår strategi. Vi omsätter cirka 250 miljoner kronor och vårt mål är att fortsätta att växa stadigt de kommande åren genom att ha attraktiva tjänster, säger Joacim.

– Vi har exempelvis 20 procent lägre nätavgifter än de stora leverantörerna på marknaden, det betyder mycket för våra kunder, fortsätter han.

VERKSAMHETSKRITISKA IT-SYSTEM

Ett energibolag är idag mycket IT-intensivt, vilket innebär rejäla utmaningar om man är en lite mindre leverantör.

– Rätt IT-stöd är oerhört viktigt för oss liksom för alla energibolag. Vi har samma IT-behov som jättarna i vår bransch. Flera av våra system är verksamhetskritiska och måste fungera problemfritt dygnet runt året runt. Men vi har inte som de stora energibolagen stora resurser att satsa på IT så vi måste jobba smart och kostnadseffektivt, säger Joacim, och fortsätter:

– Vi är själva duktiga på IT men teknikutveckligen är otroligt snabb, det är omöjligt för ett företag som vårt att hänga med i allt nytt som kommer och att utveckla samt säkra tillgängligheten på våra IT-system på egen hand. Vi inser att vi måste ta hjälp för att även i framtiden vara effektiva och kontinuerligt utveckla företaget. Att skapa kostnadsfördelar och kontinuerligt effektivisera vår IT-miljö är så viktigt för oss, vi vill ha ett ”framtidstänk” för vår IT. Och vi måste vi ha en stabil och säker driftmiljö.

OUTSOURCING TILL LOKAL IT-LEVERANTÖR

Funderingarna kring IT-strukturen och kompetensförsörjningen ledde i slutet av förra året till att man beslöt att outsourca all IT-hantering och IT-drift till en extern leverantör.

– Ett grundkrav var att det skulle vara en lokal leverantör från Uppland, vi vill göra affärer med upplänningar, säger Joacim med eftertryck.

En upphandling genomfördes där fem leverantörer bjöds in och utvärderades efter ett antal kriterier; närhet, kvalitet, pris, teknisk kompetens och referenser. En av leverantörerna var Koneo i Uppsala.

– Till slut valde vi Koneo som bäst motsvarade våra krav, men vi ser dem inte som en leverantör utan mer som en samarbetspartner. Exempelvis har vi kommit överens om att vi delar på vinsten när vi tillsammans lyckas effektivisera och sänka kostnaderna, säger Joacim.

Maria Södergren är IT-samordnare och ansvarig för kommunikationen med Koneo, hon har koll på vad som ska utföras inom ramen för samarbetsavtalet.

– Jag sammanställer vad som ska göras när vår Koneotekniker kommer hit en gång i veckan. Sedan har vi förvaltningsmöten med Koneos kundansvarige en gång per månad där vi diskuterar hur allt fungerar och planerar framtida projekt. Idag är vårt IT-stöd billigare och mer effektivt, jämfört med den interna tid som vi tidigare lade ned på IT samt de externa konsulter som vi anlitade.

Utvecklingsplaner finns förstås också på agendan.

– Jo vi har ett flertal prioriterade utvecklingsprojekt, bland annat hur vi kan utveckla bättre stöd och verktyg för våra tio tekniker när de jobbar ute på fältet med elnätet, berättar Maria.

OTROLIGT KOMPLEX IT-MILJÖ

Efter att ha jobbat med Koneo i snart ett år kan Maria konstatera att det fungerar bra.

– Det här är en otroligt komplex IT-miljö, med många stora verksamhetskritiska system och ett stort antal servrar. Det är klart att det måste få ta lite tid för Koneo att sätta sig in allt och för oss gemensamt att hitta våra respektive roller. För oss handlar det ju om att vara en tydlig beställare. Det som känns bra med Koneo är inte bara deras kompetens, vi värdesätter verkligen deras drivkraft och vilja att vi tillsammans ska lyckas. Vi känner ett stort förtroende för Koneo, säger Maria.

– Ja absolut instämmer Joacim, ett stort förtroende och en trygghet. Vi har en bra samarbetspartner att luta oss mot. Om vi kommer hit en morgon och konstaterar att hela vår fastighet står i lågor så vore det fruktansvärt jobbigt förstås. Men det vore inte en total katastrof, våra system och vår affärskritiska information finns nu i Koneos säkra datahall så vi kan fortfarande jobba och driva företaget. Så om det värsta skulle hända dyker vi, 30 personer, upp hos Koneo i Uppsala så får de fixa fram arbetsplatser till oss, det ingår i vårt samarbetsavtal!

Kundansvarig på Koneo i Uppsala är:
Tomas Bergman. Telefon: 0736-62 55 23

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna