Sveriges näst största tennisklubb växer sig ännu större

LIDINGÖ TK

Helena Hägglund, admin. chef

På Lidingö utanför Stockholm spelar man gärna tennis. Lidingö TK är Sveriges näst största tennis-klubb och bildades redan 1927. Idag har man cirka 2200 medlemmar och 800 står på kö för att kom-ma med i verksamheten. IT-och dokumentlösningarna hyr klubben av Koneo.

"Via tjänsten Koneo Arbetsplats har vi på ett tryggt och säkert sätt tillgång till våra system"

– Tennis är väldigt populärt här på ön, så har det varit i årtion-den och intresset bara ökar även hos den yngre generationen, vilket är jättekul, berättar Helena Hägglund, administrativ chef på Lidingö Tennisklubb.

Vill ge fler möjlighet att spela tennis
Själv är Helena också tennisfrälst och sedan nio år jobbar hon i denna anrika och expansiva klubb, de senaste två och ett halvt åren som administrativ chef. Att hon tycker att jobbet är roligt märks tydligt och utmaningarna är enbart positiva; att kunna växa och ge fler möjlighet att spela tennis.
– Vi har en lång kö på cirka 800 personer som vill komma in i verksamheten, varav ungefär hälften är ungdomar. Samtidigt vill många av våra medlemmar som har speltider spela mer, så vi har stor efterfrågan på speltider och behöver utöka med fler banor, berättar Helena.
– Det här är en populär klubb och vår hall har ett bra läge vid Lidingövallen mitt på ön. Men tennis är populärt även på många andra håll i Stockholmsområdet med hög efterfrågan på speltider, fortsätter hon.
Lidingö TK driver även en shop och ett café i sin hall och har stora planer för framtiden.
– Vi planerar för en större hall tillsammans med Lidingö Stad, vilket känns jättekul och kommer att bli ett lyft för vår verksamhet.
En väl fungerande IT-lösning är viktigt i sådan här stor idrottsverksamhet.
– Vårt medlemsregister i BRP, banbokning, tränarbokning, fakturering, löner, caférörelse – allt sitter ihop och om IT-systemen skulle ligga nere fungerar ingenting.

Hyr helhetslösning från Koneo
När Helena och kollegor härom året sökte efter en bra IT-leverantör kom de i kontakt med Koneo i Stockholm, som presenterade en bra lösning.
– Idag hyr vi en helhetslösning från Koneo, som innefattar IT-drift, datorer från HP och en dokumentlösning för utskrifter, kopiering och scanning. Den kommer från Konica Minolta. 
Vi har elva arbetsplatser och via tjänsten Koneo Arbetsplats har vi på ett tryggt och säkert sätt tillgång till våra system. Det fungerar jättebra.
– Koneo bryr sig verkligen, det känner vi. Vi får regelbunden genomgång och service av all utrustning. Om något skulle strula däremellan ringer vi bara ett samtal och sedan är vår tekniker snabbt på plats och hjälper oss. Jag har regelbund-na möten med vår kontaktperson Peiman, där vi följer upp hur samarbetet fungerar och diskuterar vilka andra typer av IT-lösningar som kan bli aktuella för oss att skaffa. Vi är mycket nöjda, sammanfattar Helena.

Kundansvarig på Koneo i Stockholm är
Peiman Pourrajabi
peiman.pourrajabi@koneo.se
Telefon: 070-940 54 08

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna