Wifi

Ta kontroll över ditt WIFI nätverk

Det har inte undgått någon att behovet av WIFI, eller trådlöst nätverk, bara ökar och ökar. Det är mer eller mindre självklart att våra elektroniska hjälpmedel skall kunna kommunicera utan kablar och det gäller inte bara datorer, telefoner och läsplattor utan all elektronisk utrustning. Utrymmet i etern blir allt tätare och vi blir fler och fler att dela på kanalerna. Dessutom kräver vi full täckning oavsett vart vi befinner oss.

På många ställen används våra trådlösa enheter i affärskritiska processer. Handdatorer som rapporterar till ett centralt system när vi plockar varor från varuhyllan, det lilla eller stora konferensrummet med viktiga kundmöten, bygget som tidredovisar - ja listan kan göras lång men kravet är detsamma, det skall ”bara fungera”. Vi har lyssnat på behovet och arbetar enligt kvalitetssäkrade metoder för att säkerställa att ditt trådlösa nätverk uppfyller de krav som ni ställer.

Har ni ett trådlöst nätverk som inte fungerar tillfredställande så kan det vara läge att göra en hälsocheck!

Hälsocheck

  • Var finns det resp. saknas det täckning
  • Är hastigheten tillfredställande
  • Hur många användare kan nyttja nätverket samtidigt
  • Vilken säkerhet har nätverket i dagsläget, med tanke på intrång och andra säkerhetsrisker

Vi skapar därefter en nulägesrapport och ni tar beslutet om vi skall gå vidare med nästa steg, planeringsfasen.

Planeringsfasen

  • Vi matar in data som täckningszoner samt vilka av frekvenserna 2.4 Ghz och 5 Ghz som skall användas.
  • Antal användare och max samtida användare
  • Vilket beteende räknar vi med, streaming, mail, filöverföring etc.
  • Skapar en skalenlig ritning över förutsättningarna, med tanke på väggar, hyllor andra fasta inredningar som kan störa. Har vi gjort en mätning tidigare tar vi även hänsyn till andra WIFI nätverk inom räckhåll som påverkar.

Denna fas genererar ett förslag på ev. omplacering samt komplettering/byte av Access Points.

Efterkontroll

Den sista fasen används för att kontrollera att justeringen/kompletteringen blev som planerat. Efterkontrollen bör göras vid flera tillfällen beroende på storlek och komplexitet på installationen.

 

Exempel, "heat map" som visar täckningskarta.
Mörkare = bättre täckning. Inkluderar Access Pointplaceringar och dess kanalinställning för bästa prestanda.

Exempel kapacitetskarta
Rött område klarar färre antal klienter än orange område.