Vårt erbjudande

Hos Koneo kan du köpa IT-produkter från marknadens ledande leverantörer. Vi erbjuder tjänster som förenklar, effektiviserar och sänker kostnaderna i er IT- och dokumenthantering, allt från installation till service & support. Med våra kompletta IT-lösningar, som populära Koneo Arbetsplats, hyr du bekymmersfri IT, vi levererar de produkter och tjänster du behöver till en fast månadskostnad.

Koneo HUDIKSVALL

Koneo erbjuder ett stort antal tjänster som förenklar, effektiviserar och sänker kostnaderna i er IT-miljö och dokumenthantering. Allt från olika typer av rådgivnings- och analystjänster till implementation, installation och på-plats tjänster, samt förstås service, underhåll och support. Våra erfarna konsulter och tekniker hjälper dig att ta fram lösningar som skapar värde i just er verksamhet.

Med våra kontor i Sundsvall och Hudiksvall är en av de ledande leverantörerna i regionen inom IT och dokument. Med mer än 30 konsulter och tekniker inom området levererar vi kvalitativa tjänster till privata företag och offentlig förvaltning. Vi erbjuder våra kunder ett komplett tjänsteutbud inom IT-infrastruktur och dokument. Vår samlade kompetens omfattar bl a:

 • Datacenter – Server, Lagring, Kommunikation
 • Databas/DBA
 • Klientplattfomar
 • Samarbetsplattformar
 • Deploymentlösningar
 • IT-säkerhet
 • Virtualiseringsplattformar
 • Molntjänster och hybridlösningar
 • Utskrift-och dokumenthantering
 • Projektledning

Klientstandardisering och förvaltning

Ett av våra främsta fokusområden. Vi har ett specialiserat klientteam bestående av erfarna konsulter inom deployment, olika klientplattformar och klientsäkerhet. I teamet ingår även konsulter specialiserade på imagehantering och applikationspaketering. Klientteamet hjälper stora som små kunder att standardisera och automatisera sin klientmiljö för att öka driftsäkerheten och sänka IT-kostnaderna. Tillsammans med vår om-site-support kan vi leverera ett helhetsansvar för hela kundens klientmiljö. Klientteamet ansvarar idag för drift och förvaltning av IT-miljöer med upp till 6.500 datorarbetsplatser.

On-site-support

En viktig framgångsfaktor är att användarna känner trygghet i IT-driften och att de får hjälp och support när det behöver. Koneo i Sundsvall har ett on-site-team som erbjuder på platssupport för att hjälpa användarna med alla frågor och problem. Våra on-site-konsulter levererar i dag användarstöd till arbetsplatser med mer än 8.000 anställda, men självklart också till små och medelstora företag.

Molntjänster, hybridlösningar och funktionsleveranser

IT och dokumenthantering skall vara enkelt, driftsäkert, kostnadseffektivt och framförallt anpassad i nivå med verksamhetens behov. Koneo erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att både implementera nya lösningar, tillhandahålla molnlösningar och funktionstjänster samt för att ta ett helhetsansvar för hela eller delar av kundens IT-miljö.

Moln-och hybridlösningar – omfattar bl a annat Microsofts molnerbjudande såsom Office 365, Azure och Intune. Om kundens verksamhet har applikationer och system som inte kan migreras till ”molnet” tillhandhåller vi även hybridlösningar där vi kombinerar de olika molntjänsterna med centrala driftlösningar från vårt datacenter eller i kundens egen serverhall.

Funktionsleveranser – ett helhetsansvar att leverera olika funktioner till kundens IT-miljö till en fast kostnad. Kunden behöver inte investera i egna IT-lösningar och kan kontinuerligt anpassa leveransens innehåll och omfattning efter verksamhetens förändrade behov. Funktionsleveransen är ”all inclusive” och omfattar all hårdvara, alla licenser och all kompetens för att tillhandahålla avtalad funktionalitet till en fast kostnad. Våra mest nyttjade funktionstjänster är:

 • Funktionsarbetsplats- en fungerande arbetsplats för alla användare. Koneo tar ett helhetsansvar för utrustning och applikationer under hela avtalsperioden och hanterar utrustningen under hela dess livscykel från leverans till avveckling. Alla tjänster för att upprätthålla avtalad funktionalitet och tillgänglighet ingår inklusive on-site-support.

 • Funktionsleverans av server- och lagring – Koneo designar en lösning anpassad efter verksamhetens behov och tillhandahåller server och lagringskapacitet genom ett funktionsåtagande. I tjänsten ingår nödvändig hårdvara, licenser och all kompetens till en fast kostnad. Får verksamheten minskade eller ökade behov så anpassar vi vår leverans kontinuerligt. Tjänsten kan omfatta allt från basdrift av server-och lagringplattformen till att även inkludera system och applikationsplattformar.

 • Print som tjänst – minimera dina utskriftskostnader och effektivisera din utskriftsmiljö. Denna funktionstjänst omfattar inte bara en funktionsleverans och helhetsåtagande av kundens utskriftsmiljö. Vi hjälper även till att analysera kundens utskriftsbeteende och optimera utskriftsmiljön för att sänka utskriftskostnaden och utveckla utskriftsmiljön efter verksamhetens behov. Inom vårt funktionsåtagande ingår all utrustning, licenser och all kompetens samt även allt förbrukningsmaterial. Tjänsten omfattar inte bara utskrift utan även kopiering, scanning och fax.

Koneos datacenter

Från vårt moderna och driftsäkra datacenter med 24/7-drift, kan vi leverera drift och hostingåtaganden till våra lokala kunder. Våra datacentertjänster kombinerat med lokal leverans och support gör att vi kan erbjuda kundanpassade och driftsäkra IT-lösningar till våra kunder.

Köpmanbergsvägen 1
824 50 Hudiksvall

Mickelsvägen 4
824 34 Hudiksvall