Våra tjänster

IT-Tjänster

IT-lösningar

 Med dagens snabba utveckling inom IT och det ökade beroendet av tillgänglighet, behövs någon att prata med och lita på. Koneo Göteborg är partnern som arbetar nära dig och är en totalresurs inom IT-området.

IT-Tjänster

Molntjänster

 Med Koneo Göteborg:s molntjänster har du kontroll över var informationen lagras och vilka som har tillgång till den, samtidigt som du slipper ansvara för hårdvara och drift. Vi kallar det Göteborgs Lokala Moln.

IT-Tjänster

Systemutveckling

 Vi vet att det ofta finns saker som kan förbättras, förenklas och effektiviseras med existerande system. Ofta upptäcker vi att man kan få ut mer av de befintliga systemens potential genom integreringar.

IT-Tjänster

Web & Online

 Det finns mängder av olika kanaler för att kommunicera sitt budskap. Tillsammans väljer vi de vi tror kommer fungera bäst för er. Vi tar ert projekt från ax till limpa och levererar nyckelfärdiga lösningar.

Koneo Göteborg
Göteborgsvägen 91
431 37 Mölndal