DET HÄR ÄR KONEO

Vi gör IT enklare, vi bryr oss och vi finns alltid nära. Det är vårt löfte till våra kunder.
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar, vår ambition är att göra IT enklare för våra kunder.

Vi erbjuder lösningar som passar just dig.
Vi är övertygade om att du som kund uppskattar en leverantör som har ett helhetserbjudande inom IT och som tar ansvar för både IT- och dokumentlösningar. Vi vill att din IT-miljö ska fungera och du ska ha nära till personlig service. Vi vill att du ska känna dig trygg med både teknisk lösning och driftsekonomi.

Vi finns nära dig. Och över hela landet.
Koneo finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Vår ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

Vår vision

Vi ska vara ledande i vår region på att sälja och supportera våra produkter och tjänster med fokus på kundens behov och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kvalitativa, miljömässiga och ekonomiskt optimala lösningar eftersträvas genom

  • Kundfokus
  • Engagerade medarbetare med positiv syn på utveckling
  • Givande och nära samarbete med uppdragsgivare och samarbetspartners
  • Att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat
  • Efterföljande av lagar och andra krav

Signum för utförandet av våra åtaganden är ständig förbättring av verksamheterna med hänsyn tagen till medarbetarnas förutsättningar och utvecklingspotential inom ramen för givna ekonomiska ramar samt intern organisatorisk flexibilitet.

Koneo Gävle
Kryddstigen 8
802 92 Gävle