KONEO CENTRALT

Koneokedjans gemensamma marknadsbolag ansvarar för:

Att stödja och utveckla Koneokedjan
Att utveckla och vårda varumärket Koneo
Att utveckla Koneokedjans gemensamma erbjudande
Koneokedjans avtal och relationer med leverantörer och partners
Koneo Webshop och annat gemensamt affärsstöd
Centrala upphandlingar där Koneokedjan agerar gemensamt

KONTAKTA KONEO CENTRALT

Mim Andersson
Arbetande styrelseordförande
Koneo Centralt

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna